Maatregelen Coronavirus

Update maatregelen i.v.m. het Corona-virus:

  • Vanaf 01-05-2021 zijn cliënten die (mogelijk Corona-gerelateerde) klachten hebben zoals lichte verkoudheid, niezen, keelpijn, heesheid of bijvoorbeeld spierpijn, weer welkom indien zij een sneltest kunnen laten zien die negatief en maximaal 24 uur oud is. Wij laten nog geen geen ouders/verzorgers of bezoekers toe in ons gebouw. Alleen personeel en cliënten mogen naar binnen, met inachtneming van het opvolgen van de maatregelen zoals vastgesteld door het RIVM. Zaken die moeten worden besproken, worden zoveel mogelijk telefonisch, via email of WhatsApp gedaan.
  • Wij schudden geen handen, houden zoveel mogelijk afstand van elkaar (1,5 meter indien mogelijk).
  • Voor binnenkomst worden handen gedesinfecteerd.
  • Bij koorts (of verhoging vanaf 37,5 graden) ben je niet welkom.
  • Hoesten en niezen doe je in je ellenboog.
  • Wij gebruiken papieren zakdoekjes die direct na gebruik weggegooid worden.
  • Indien wij buiten het gebouw zijn geweest, ben je verplicht je handen weer te desinfecteren.
  • Het gebouw wordt meermaals per week gereinigd met extra aandacht voor risicovolle plekken zoals deurklinken etc..
  • Alle groepsactiviteiten die wij eventueel plannen zijn op dit moment onder voorbehoud. Dit geldt voor binnen- en buitenactiviteiten.
  • Wij houden alle betrokkenen (ouders, instanties) op de hoogte indien er vermoedens zijn van Corona binnen ons bedrijf.