Klachtenregeling

Cliënten die vragen of klachten hebben over onze stichting kunnen deze neerleggen bij het AKJ (Advies en Klachtenbureau Jeugdzorg). Het AKJ is een bemiddelaar tussen onze cliënten en ons. Zij zijn onpartijdig en zoeken voor beide partijen de juiste oplossing. Voor informatie kunt u contact opnemen via www.akj.nl.