Groepsbegeleiding

Groepsbegeleiding

In groepjes wordt gewerkt aan eventuele doelen die vooraf zijn opgesteld met ouders/begeleiders en andere betrokkenen.
Groepsbegeleiding is gericht op samen zijn (normen en waarden, sociale vaardigheden, etc.).
Er wordt samen over bepaalde onderwerpen gepraat, soms met behulp van coaching (de onderwerpen zijn heel divers en op de aanwezige kinderen gericht, bijvoorbeeld luisteren naar elkaar en praten over en met elkaar, pesten, zelfbeeld). Wij observeren en sturen bij waar dit nodig is.
Tevens laten we elk kind kind zijn, dus is er voldoende tijd en ruimte voor spelen en ontspanning.