BSO / dagbesteding

In onze BSO (lees ook dagbesteding) komen mensen met een verstandelijke / psychische beperking die niet kunnen functioneren in een reguliere BSO.

In onze BSO komen in de middag vaak kinderen vanuit school naar ons toe. Wij bieden begeleiding in het structuren en functioneren.  Onder professionele begeleiding en een bijna afgestudeerde PMT-er wordt spelenderwijs aan doelen gewerkt zoals bijvoorbeeld het aanleren van sociale vaardigheden, het leren omgaan met teleurstellingen, veranderingen en nog veel meer.

Deze BSO wordt op dit moment aangeboden aan kinderen in de leeftijd tussen 6 en 15 jaar. De tijden zijn op maandag, dinsdag en donderdag tussen 14.30 en 18.45 uur. De kinderen komen dan maximaal 4 uur bij ons.