COACHING

Coaching is het ontdekken van de eigen kwaliteiten en mogelijkheden van uw kind/jongere.

Door middel van coaching kunnen wij leren bijsturen in situaties die voor hen moeilijk zijn.

Onze coach begeleidt uw kind/jongere op een speelse manier.
Dat kan zijn in de vorm van bijvoorbeeld een pedagogisch spelletje.
De coach leert uw kind/jongere spelenderwijs met verschillende situaties om te gaan.
In overleg kunt u aangeven waar speciaal aandacht aan gegeven moet worden. Voorbeelden: weerbaarheid en sociale vaardigheden, omgaan met boosheid of angst.